Skip to content
Wanneer de ziekenhuisschool de bevoegdheid heeft om een getuigschrift (basis onderwijs) of A-, B- of C-attest, of attest spreiding (secundair onderwijs) toe te kennen spreekt men van attesterend onderwijs. Dit wil zeggen dat leerlingen tijdens hun traject kunnen afstuderen met een officieel diploma.

Ontdek onze vestigingen

Play Video